दाङ्गमा ४९ जनामा कोरोना संक्रमण, ४२ जना कोरोना मुक्त।