लोकतान्त्रीक आन्दोलन मा कर्मचारीको अहम भुमिका थियो- पाण्डे।