भिजिट भिसा बाट उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिती गठन।