भारतमा २४ घण्टामा १ लाख ९४ हजारमा कोरोना संक्रमण पुस्टी।