विद्यालय बन्दको निर्णय गर्न :शिक्षा मन्त्रालयको बैठक बस्दै