अब कलम चिन्हले नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लाई एकीकृत आकार दिन्छ- भागवत बिश्वासी।