तुलसिपुर खानेपानी मा अध्यक्ष- भन्डारी, उपाध्यक्ष शर्मा बिजयी।