कर प्रमुख गोपीकृष्ण कोइराला को लाचारफेरि र बेखबर नागरिक।