नापी कार्यालय तुलसिपुरमा सेवाग्राही सङ्ग हाकाहाकी मागिन्छ घुस,सुन्नुस अडियो टेप सहित।