रतन बहादुर शाही भन्छ्न मेरो छोरी बलात्कार गर्ने लाई नेपाल सरकार ले सजाय नदिए हामी सजाय दिन्छौँ।