तुलसिपुर क्षेत्रमा फैलियोअज्ञात खालको भाइरल ज्वरो,३ दिन बिद्यालय बन्द, बेखबर स्थानिय सरकार।