तुलसिपुर क्षेत्रमा धान खेतीमा देखा पर्‍यो खतरनाक ब्लास्ट रोग।