गढवा गा पा मा विकास खर्च भन्दा झन्डै १४ करोड बढी रकम सेवा सुविधा मा खर्च, ४ करोड बढी ऋण।