कुरुङबाङ लाई गिज्याउदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ्गको अतिक्रमित जग्गा।