जनप्रतिनिधीले मात्रै २ करोड ५ लाख बुझी लगे।विकास खर्च ५९ करोड सेवा सुविधा खर्च ९७ करोड।