म मरेको छैन, मलाइ मर्‍यो भन्ने पत्रकार मर्‍यो होला- राउटे युवती सम्झना शाही।