मोटो रकम लिएर अवैध नदिजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्न सघाउदै दाङ्ग का केही प्रहरी।