स्वर्गीय पत्नीको सम्झनामा विपन्न परिवार लाई खाद्यान्न वितरण!