ज्यान कोरोनाले लग्यो पार्टिमा रहेको लगानी लगेको छैन, त्यसैले पार्टी को झन्डा ओढायौ, वडा अध्यक्ष,