भरीभराउ कोरोना अस्पत्ताल,सुनसान दाङ्ग, नागरिक द्वारा लकडाउनको पालना!