अस्पत्ताल छ बजेट छैन! बिरामी छन बेड छैन!भरीभराउ दाङको बेलझुन्डी कोरोना विशेष अस्पत्ताल!