ब्यबश्थित वधशाला मा ४० मासु पसल, बजारमा जथाभावी खोलिएका ६१ मासु पसल!