गरिब अशक्त ४ जना बिरामी हरुलाइ उपचारका लागि प्रवास बाट १ लाख आर्थिक सहयोग!