ब्राउनसुगर सहित पक्राउ परेकी तुलसा सङ्ग मेरो नाता सम्बन्ध छैन- पोख्रेल