निर्माण समिती बाट बेरुजु असुल्नु- मलेप- रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेका छौँ -उपमनपा