शेखर गोल्छा को NGO टिच फर नेपालको कार्यक्रम लाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री दाङ्गमा!