आज ब्यबशायी सङ्ग भोट माग्न आएको छु जिते पछी ब्यबशायी का समस्या माग्न आउने छु- डिल बहादुर वली