कम्युनिस्ट् आन्दोलन को रक्षा गर्न नयाँ जनदेशमा जाने निर्णय भएको हो! मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल- कार्यक्रममा आम जनताको उल्लेख्य उपश्थिती हाम्रा शमाचारदाता-