सासू–बुहारी नै लागुऔषध कारोबारी, दुवै जना कोठाबाटै पक्रिए।