चुनाव पनि हुदैन काङ्ग्रेसको बहुमत पनि आउदैन, ज्ञवाली–