तुलसीपुर ३ हरनेटीमा मोटरसाइकल पल्टिदा एक युवती घाइते।