म नक्कली कम्युनिस्ट हैन! ओली समुहमा छैन! टिकाराम खडका!