प्रधानमन्त्री वलिले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने।