वलिको यो कदमलाई राष्टपतीले नसचाए सर्बोच्चले सच्याउछ ओनसरी घर्ती।