पोल्टी फर्ममा आगलागी हुँदा २७ सय कुखुरा जलेर नष्ट।