पत्रकार माथी आक्रमण गर्न खोजिएको प्रती गम्भीर आपत्ती!