तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उत्कृष्ट लोगो बनाउनेलाई बिस हजार पुरस्कार दिईने।