कक्षा १२ को परिक्षामा दाङबाट ९ हजार बढी परिक्षार्थी सहभागी हुने।