जन्म दिन मनाउने खर्चले दृस्टिविहिनलाइ खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग!