तुलसीपुर ५ को वडा कार्यालय र सम्पूर्ण विद्यालय आजदेखि बन्द।