उपचार गर्न अस्पताल जाँदै गर्दा डाक्टर बुवा र नर्स छोरीको मृ त्यु।