कर्णालीका सबै जिल्लामा ५० बेड सम्मको आईसोलेसन थपिदै।