दशैमा टीका लगाउदा पाएको दक्षिणा अनाथ लाई तिहार खर्चका लागि सहयोग!