जिल्ला प्रशासनले जो जहाँ छ त्यहि दशै मनाउन आग्रह गरेकोछ।