कपुरकोट बिरामी छाडेर फर्किने क्रममा राम्रीमा एम्बुलेन्स दुर्घटना।