दाङमा कोरोना संक्रमण बढ्दै , जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ बन्द।