दाङमा पशुमा देखियो नयाँ ‘लम्पी स्किन’ भाइरस, सचेत बन्न किसानलाई आग्रह।