नेकपाका सांसदले प्रस्तावित नाम र राजधानीका पक्षमा मतदान गर्ने/