प्रदेश ५ का कानुन मन्त्रीको आदेश विरोध गर्ने सांसदहरुलाई घिसारेर निकालिहाल्नु/