सल्यानमा तिन दिन देखी बेप’त्ता वडाध्यक्ष, परिवारको फोन सम्पर्कमा आए